Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

E-mail

biuro@pomerania.org.pl

Warsztaty PNWM  z wnioskowania online

24 marca 2023r w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej odbyło się szkolenie dla wnioskodawców Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Szkolenie po raz pierwszy miało charakter warsztatów  i pokazało nam, z czym borykają się wnioskodawcy, którzy po raz pierwszy korzystają z portalu OASE do składania wniosków. Obowiązkowy laptop nie okazał się wyzwaniem, tym razem kłopotaliśmy się z sygnałem Wifi, ale i ten problem dzięki informatykom z Książnicy Pomorskiej udało nam się rozwiązać.  Warsztaty w niezbyt licznej grupie sprzyjały otwartości i likwidowały bariery w zadawaniu pytań.  Uczestnicy byli bardzo zaangażowani i starli się wykonywać wszystkie postawione przed nimi zadania. Portal OASE jest bardzo pomocny i ułatwia aplikowanie o dotację, także wraz z partnerem z Niemiec.

Kolejne szkolenie w Szczecinie planujemy na 31 maja 2023r, szczegóły wkrótce na naszej stronie.

W zorganizowaniu szkolenia pomogli nam pracownicy Czytelni Instytutu Goethego w Książnicy Pomorskiej, którym serdecznie dziękujemy.

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.