Punkt Kontaktowo-Doradczy

Punkt Kontaktowo-Doradczy

Szanowni Państwo, Punkt Kontaktowo-Doradczy przyjmuje interesantów na konsultacje: poniedziałek: 10:00-12:00, 13:00-15:00 (spotkania indywidualne) wtorek: 10:00-12:00, 13:00-15:00 (konsultacje) środa: zamknięte czwartek: 10:00-12:00, 13:00-15:00 (konsultacje) piątek: 10:00-12:00, 13:00-15:00 (spotkania indywidualne) Prosimy o

Czytaj więcej »

Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli jest realizowany w ramach „Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin, a także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Meklemburgii – Pomorza Przedniego.

Obecna, V już edycja Projektu, realizowana jest w okresie 1.01.2022 r. – 30.06.2023 r. Partnerem Projektu jest Związek Komunalny Euroregion Pomerania e.V., prowadzący bliźniaczy Punkt Kontaktowo-Doradczy w Löcknitz. Kwota dofinansowania projektu wynosi 324 404,57 EUR. Głównym celem projektu jest wspieranie i rozwijanie integracji społecznej obywateli polskich i niemieckich, zamieszkujących teren Euroregionu Pomerania, tworzenie sieci współpracy między urzędami w Polsce i w Niemczech, jak również poprawa efektywności działania i dostępności urzędów i instytucji po obu stronach granicy. Przed instytucjami zlokalizowanymi w regionach przygranicznych pojawiają się wyzwania związane z zajmowaniem się sprawami transgranicznymi. Często instytucje funkcjonują w odmiennych porządkach prawnych i dwujęzyczne usługi nie należą do ich obowiązków. Założone w projekcie rozwiązania wspierają budowę i rozwój transgranicznych kompetencji instytucjonalnych. Projekt sprzyja współpracy instytucji w kontekście transgranicznym. Dzieje się to poprzez podnoszenie poziomu wiedzy wśród mieszkańców pogranicza, inicjowanie długofalowych form współpracy między instytucjami, podmiotami lokalnymi i mieszkańcami. Stała wymiana informacji pomiędzy instytucjami, a przez to lepsze poznanie się i zrozumienie odmiennych zasad działania, udział w zaplanowanych spotkaniach eksperckich i prezentowanie wspólnych rozwiązań sprzyjają stworzeniu pozytywnego klimatu współpracy międzyinstytucjonalnej opartej na fachowej i życzliwej współpracy. Punkt został stworzony z myślą o tych, którzy w związku ze swoją pracą, czy miejscem zamieszkania korzystają z działalności zarówno polskich jak i niemieckich instytucji. Punkt niesie pomoc w załatwianiu koniecznych formalności związanych z pracą i zamieszkaniem po obu stronach granicy. Punkt w szczecińskim magistracie działa nieprzerwanie od 2011 roku. Urząd Miasta Szczecin posiada ustawowe kompetencje w zakresie działań administracyjnych dotyczących spraw obywatelskich, meldunków, praw jazdy czy dowodów rejestracyjnych. Obcojęzyczna obsługa interesantów jest ważna również z punktu polityki jakości Urzędu. Elementem projektu jest organizacja corocznych konferencji i warsztatów na temat problematyki i współpracy transgranicznej. W 2019 r. Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli został laureatem konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań organizowanego przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (MIiR).

logo Interreg V A

Godziny obsługi interesantów

Punkt Kontaktowo-Doradczy przyjmuje interesantów na konsultacje:

poniedziałek: 10:00-12:00, 13:00-15:00 (spotkania indywidualne)

wtorek: 10:00-12:00, 13:00-15:00 (konsultacje)

środa: zamknięte

czwartek: 10:00-12:00, 13:00-15:00 (konsultacje)

piątek: 10:00-12:00, 13:00-15:00 (spotkania indywidualne)

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem telefonu +48 (91) 35 99 112 lub mailowo: pkd.szczecin@pomerania.org.pl

Kontakt

pkd.szczecin@pomerania.org.pl

+48 91 359 91 12

Patrycja Jeziorowska

patrycja.jeziorowska@pomerania.org.pl

Maria Peda 

maria.peda@pomerania.org.pl

Monika Zienkiewicz

monika.zienkiewicz@pomerania.org.pl

Iwona Kowalczyk

iwona.kowalczyk@pomerania.org.pl